VENEZUELA: Mezinárodní pozorovatelé předali závěrečnou zprávu volebním orgánům

Delegace Rady volebních expertů Latinské Ameriky (CEELA) spolu s pozorovateli z Evropy, Spojených států a Latinské Ameriky završili své aktivity v zemi. Rada volebních expertů Latinské Ameriky potvrzuje respektování vůle lidu vyjádřené prostřednictvím voleb.

“Účast v nedělních volbách byla rekordní a po volebním procesu byla identita všech voličů řádně prověřena“, tvrdí ve své závěrečné zprávě delegace mezinárodnich volebních pozorovatelů, která byla aktivní během včerejších voleb.

Členové Rady volebních expertů Latinské Ameriky (CEELA) se toto pondělí dostavili do sídla Národní volební rady a odevzdali závěrečnou zprávu svých aktivit z různých regionů země během volebního procesu.

Zdůraznili, že prověřování voličů bylo plně realizováno v souladu s předpisy. Také potvrdili, že volební účast proběhla v mírovém a vlastenecké prostředí.

Mezi relevantními aspekty voleb vytyčili rozmístění volebních materiálů, efektivní otevření volebních center, možnost volit v časných ranních hodinách a přítomnost technického a provozního personálu z řad Národní volební rady (CNE).

Nicanos Moscoso, prezident Rady volebních expertů Latinské Ameriky (CEELA) zdůraznil, že hlasování bylo tajné, chování politických organizací bylo v souladu s volebním procesem a uzavření volebních uren proběhlo v souladu se zákony. Pozitivně ohodnotil, že sčítání hlasů bylo ohlášeno s pomocí odborných znalostí venezuelského volebního organismu v souvislosti s automatizovaným systémem. „V této zemi se zveřejňují defintivní výsledky ten samý den, čímž byly splněny postupy ustavené volebním organismem.“

Delegace prohlásila, že konání voleb bylo úspěšné a vůle lidu vyjádřená prostřednictvím voleb byla respektována. „Zdůrazňujeme, že volební proces se uskutečnil v krátkodobém horizontu. Z tohoto důvodu doporučujeme pořádat volební procesy v delších časových intervalech, aby různé politické organizace země mohly zareagovat.

Prezentace závěrečné zprávy se zůčastnili členové Rady volebních expertů Latinské Ameriky a volební odborníci, akademici, poslanci a sociální aktivisté Latinské Ameriky, Evropy a Spojených států.

Předáním dokumentu byly završeny aktivity mezinárodních pozorovatelů v zemi.