Všichni jsme Venezuela: Třídní odbory podpořily Den solidarity

České třídní odbory a členská organizace Světové odborové federace OS ČMS se připojily k Mezinárodnímu dni solidarity s Venezuelou. Ve svém prohlášení vedení odborového sdružení uvádí:

„Znovu se přihlašujeme k podpoře Bolívarovské republiky Venezuela, jejího revolučního kurzu a její vlády s legitimně zvoleným prezidentem. Podporujeme zemi Cháveze a Madura, která garantuje pracující třídě důstojnost a podporujeme rovněž boj bolívarovské vlády a venezuelského lidu proti domácí oligarchii, fašistickému teroru a možnosti imperiální intervence. Zůstáváme věrni svým předchozím pozicím ohledně solidarity s revolučním procesem v zemi a blahopřejeme k novému Ústavodárnému shromáždění, demokratické instituci na bázi uskutečnění vůle lidu pomocí nástroje typu Národní fronty. Jen třídní politika a jednota lidu dokáže přemoct teror domácích zrádců, škůdců a útoky ze zahraničí.“