Prohlášení proti mediální válce v otázce aktuálního dění ve Venezuele

K aktuální situaci ve Venezuele Vám přinášíme prohlášení Svazu přátel Latinské Ameriky, Svazu komunistů (SMKČ) a Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska:

V souvislosti se začátkem fungování Ústavodárného shromáždění, které bylo potvrzeno volbou 8 milionů voličů proti vůli oligarchie a utrapravice, vygradovala kampaň reakčních médií proti Venezuele. Za roky vymývání mozků jsme přivykli polovičatému informování a zkreslování, přivykli jsme i goebbelsovským lžím a vyjadřujeme své znechucení nad situací, která se nápadně podobá propagandistické vlně před agresí proti Jugoslávii, Afgánistánu, Iráku a dalším zemím. Kromě podivného vykreslování opozičních fašistických násilností v zemi se dnes řeší otázka uznání posledních voleb a uznání instituce, která jimi v souhlasu s vůlí lidu vznikla.
To, že Kanada, Spojené státy nebo Španělsko odmítli vzít na vědomí výsledek vůle venezuelského lidu není z nejpodstatnějších záležitostí. Názory neokolonialistů jsou neměnné v každé otázce suverenity druhé země. A právě tyto země se nedokáží postarat o své vlastní občany a ještě jim zbyde dost času na vměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí, kde lid chce o své budoucnosti rozhodnout sám. Komentář, že ve Španělsku vykopali z hrobu Franca se zdá být na místě. Nikdo z režimních médií neřekne, že venezuelské volby uznala Ruská federace, Čína, jihoamerické země jako Ekvádor, Nikaragua nebo Bolívie a že například Francie odmítla politiku sankcí proti Venezuele. Nikdo nezmínil postoje sta zemí světa sdružených pod organizací Hnutí nezúčastněných zemí (MNOAL), jemuž aktuálně Venezuela předsedá. Je snad mínění Spojených států důležitější, než postoj ostatních zemí na dalších kontinentech? Nebráníme se diskuzi o Ústavodárném shromáždění. Ale bráníme se jakémukoli lavírování v otázce suverenity země, v otázce odmítnutí vměšování. Odmítáme kapitulantství, lacinou snahu vyprodat výsledky lidové moci, výsledky práce dělníků, zemědělců, intelektuálů , jen pro uspokojení zájmu egocentrického impéria, které nás díky svému zahraničně-politickému angažmá může dovést k další světové válce.