Venezuelské ministerstvo zahraničí: Odmítnutí komuniké vlády Spojených států proti Bolívarovské vlasti

Bolívarovská republika Venezuela

Ministerstvo zahraničních věcí

 

Komuniké

 

Odmítnutí komuniké vlády Spojených států proti Bolívarovské vlasti

Bolívarovská republika Venezuela odmítá neslýchané komuniké publikované Bílým domem dne 17. července 2017. Jedná se o dokument velmi nízké a ubohé kvality, která ztěžuje intelektuální porozumění záměrů útočícího státu. Je evidentní, že vláda Spojených států je zvyklá ponižovat jiné národy v rámci mezinárodních vztahů a věří, že odpovědí bude podřízení se, na které je zvyklá. Jáma, kterou vláda Spojených států kope pro své vztahy s Venezuelou, zabraňuje racionálnímu odhadu jejich akcí pro celé mezinárodní společenství.

Vláda Spojených států bezostyšně dokazuje svou jasnou náklonost k extremistickým a násilnickým skupinám venezuelské politiky, kteří chtějí prostřednictvím terorismu svrhnout lidovou a demokratickou vládu. Morální zkáza venezuelské opozice dovedla presidenta Trumpa k projevení otevřené agrese proti latinskoamerické zemi. Nevíme, kdo mohl napsat, natož schválit publikaci komuniké tak bídné morálky.

Tenký demokratický vánek venezuelské opozice zanikl a odhaluje brutální intervenční sílu vlády Spojených států, která stojí za násilím, jemuž byl v posledních čtyřech měsících vystaven venezuelský lid. Není to poprvé, kdy odmítáme a čelíme hrozbám tak nesmyslným, jako jsou ty v komuniké Spojených států.

Vyzýváme Latinskou Ameriku a Karibik a všechny svobodné národy na světě, aby pochopili velikost této hrozby, jíž obsahuje imperiální komuniké a aby bránili svrchovanost, sebeurčení a nezávislost, základní principy mezinárodního práva.

Původní ústavodárná moc je zakotvena v naší Ústavě a je záležitostí pouze venezuelského národu. Národní ústavodárné shromáždění bude zvoleno přímým, všeobecným a tajným hlasováním všech venezuelských občanů, pod dohledem Národního volebního výboru v souladu s naším právním řádem. Je to akt svrchované politiky Republiky, nic a nikdo ho nemůže zastavit. Ústavodárné shromáždění bude!

Venezuelský lid je dnes svobodný a odpovídá sjednocený této nehorázné výhrůžce xenofobního a rasistického imperia. Antiimperialistické myšlení Osvoboditele je dnes živější než kdy jindy:

„Zdá se, že Spojené státy jsou prozřetelností předurčeny trápit Ameriku ve jménu svobody”

Simón Bolívar

Caracas, 18. července 2017