KNIHY: Práce směrem k socialismu

Knihovna Kulturního centra Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela v ČR představuje publikaci vydanou ministerstvem informací a komunikace lidové moci pod názvem Práce směrem k socialismu.

El trabajo de dirección en el Socialismo

Tato publikace Orlanda Borrega Diaze je výsledkem důkladného vědeckého bádání. Diaz vyzdvihuje základní postuláty od počátků řídící práce a jejího historického vývoj až po slibný projekt budování socialismu od vítězství kubánské revoluce.

Publikaci v elektronické podobě můžete stáhnout na tomto odkazu:

http://minci.gob.ve/app/uploads/downloads/2016/11/EL-TRABAJO-DE-DIRECCIO%CC%81N-EN-EL-SOCIALISMO.pdf