KNIHY: Chávez připomíná Mirandu

Knihovna Kulturního centra Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela v ČR představuje publikaci vydanou ministerstvem informací a komunikace lidové moci pod názvem Chávez připomíná Mirandu.

Chavez-evoca-a-Miranda

V boji za skutečnou a definitivní nezávislosti chránil prezident Chávez ideje a jednání generalissima Francisca de Mirandy, jednoho z největších hrdinů boje proti imperialistické nadvládě ve Venezuele. Miranda zásadní měrou obohatil revoluční vědomí venezuelského lidu Venezuely, včetně přispění nejuniverzálnějšími myšlenkami. Ve zmíněné publikaci se velitel Bolívarovské revoluce Hugo Chávez (1954 – 2013) vrací k Mirandovu odkazu ve svých myšlenkách.

Publikaci v elektronické podobě můžete stáhnout na odkazu:

http://minci.gob.ve/app/uploads/downloads/2016/07/Chavez-evoca-a-Miranda-WEB.pdf