Prostějovští přátelé Latinské Ameriky uctili Símona Bolívara

Prostějovští přátelé Latinské Ameriky uctili Símona Bolívara

Členové místního Svazu přátel Latinské Ameriky a Karibiku uctili v Praze památku osvoboditele latinskoamerických národů Símona Bolívara, venezuelského generála a politika, jednoho z hlavních představitelů jihoamerického boje za nezávislost na Španělsku. Pietní akt uspořádalo velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela u pomníku Símona Bolívara v Dejvicích. Tradiční akce se konala u příležitosti červencového výročí Bolívarova narození. Úvodní projev pronesl charge d ´affaires Bolívarovské republiky Gustavo Alberto Sierra. Ten zdůraznil Bolívarův význam pro historii i současnost Latinské Ameriky. Bolívarovy myšlenky a vize jsou dnes inspirací pro emancipační proces zemí jižní Ameriky a jejich integrační snahy podnícené také legendárním venezuelským prezidentem Hugo Chávezem (1954 – 2013) . Setkání zástupců venezuelského velvyslanectví, členů diplomatického sboru, představitelů státních institucí, politických stran a organizací i jedinců uctilo svou účastí a květinovými dary vůdčí historickou osobnost, ke které se dnes jednotně hlásí celé pokrokové hnutí latinskoamerického regionu.

dPraha 304