Brusel: Za práva žen v Latinské Americe

V rámci bruselského Summitu národů  jsem měli možnost pohovořit i s novinářkou  Anahis Arismendi, regionální koordinátorkou venezuelského hnutí za práva žen  Frente Bicentenario de Mujeres. Ta uvedla jak zásadně se zlepšilo postavení žen od nástupu Huga Cháveze do prezidentského úřadu. V hovoru byla zmíněna spolupráce s kubánskými doktory, sociální mise masové léčby očních vad Milagros – Zázrak ,  zvýšení gramotnosti a zvýšení angažovanosti širokých vrstev v politickém životě a v zápase za obranu Bolívarovské revoluce.  Například vlastnictví ústavy je samozřejmostí v každé domácnosti. Osobně řekla, že jí otevřel oči a zaktivizoval až nástup tohoto vskutku lidového a revolučního prezidenta, jakým Chávez opravdu byl. Nezapomněli jsme ani zmínit osobnost národní koordinátorky hnutí  Frente Bicentenario de Mujeres.
Celé hnutí vede bývalá ministryně pro ženská práva Maria Leon, někdejší partyzánka a významná osobnost ženského hnutí Latinské Ameriky, poslankyně na jejíž popud venezuelská revoluční vláda oficiálně podpořila hrdiny tzv. Miamské pětice. Dnes je Maria Leon předsedkyní skupiny poslanců venezuelského-kubánského přátelství. Ženské otázce je ve Venezuele věnována velká pozornost, Maria Leon se stala i autorkou  článku ústavy zabývajícím se úlohou ženy v domácnosti.

2brusel 3152brusel 312