Brusel: Solidarita s Donbassem a Doněckem

Brusel: Solidarita s Donbassem a Doněckem

Setkání členů skupin solidarity z Evropy a Latinské Ameriky se stalo příležitostí pro demonstraci solidarity s lidovými republikami na východě Ukrajiny, demonstrací úcty k hrdinům boje proti fašismu, s obětmi kriminální fašistické kyjevské junty a místní oligarchie. Odpor proti fašismu a imperialismu, stejně jako protest proti válce a vraždění příznačnému pro teror neonacistických tyranů na východě Ukrajiny byl zásadní myšlenkou tohoto vystoupení, při kterém byl vzdán hold zavražděnému veliteli Alexeji Mozgovojovi. K demonstraci na podporu bojujících lidových republik se připojily delegace z Venezuely, Bolívie, Ekvádoru, Itálie, Srbska, Slovinska, Francie a také ta naše česká. V upomínku na hrdiny jugoslávské partyzánské války zaznělo známé „Smrt fašismu! Svoboda národu!“, mottem akce bylo heslo: „ Donbass bude hrobkou fašismu!“

dn1

dn2