Brusel: Nátlak na Venezuelu nezvítězí!

Jedním z hlavních témat setkání na Summitu národů CELACu a EU v Bruselu byla solidarita s Venezuelou, revoluční zemí Latinské Ameriky, která se stala cílem agresivní politiky Spojených států a která se nachází uprostřed ekonomické a mediální války. Snahy Spojených států vyjádřené sankcemi i tzv. Obamovým dekretem mají za cíl změnu režimu ve Venezuele, která je jednou z nejvýznamnějších antiimperialistických zemí na světě. Spojené státy, stejně jako reakční režimy v Kolumbii či Španělsku, spojené s místní oligarchií, vysílají kromě známého ekonomického a mediálníhio teroru fašistické skupiny, které mají pomocí násilí vyvolat strach v zemi a zlomit odpor proti snaze porazit Bolívarovskou revoluci a Venezuelu znovu dostat nazpět do historie, do časů neoliberálního diktátu. Učastnící setkání, členové skupin solidarity z různých zemí Evropy a Latinské Ameriky jednohlasně vyjádřili svou podporu revolučnímu procesu ve Venezuele, lidu této země a prezidentu Madurovi v boji proti imperialismu a vnitřním nepřátelům.

Prezident Bolívarovské republiky Venezuela Nicolas Maduro Moros poděkoval účastníkům Summitu národů za jejich účast i za projevy solidarity k Venezuele.